Klacht over mijn behandeling

Het Nederlands Instituut voor Psychologen

Ik ben met mijn praktijk aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Dat heb ik om verschillende redenen gedaan:

  • Voor mezelf: de vereniging brengt psychologen bij elkaar die hetzelfde denken over de kwaliteit van het beroep. Het is een bijzonder beroep waar je als behandelaar heel zorgvuldig met je werk om moet gaan. Het is belangrijk om onophoudelijk kennis uit te wisselen, je te laten controleren en begeleiden en samen met collega’s zorgt dat ons werk het beste werk is dat we nu kunnen leveren.
  • Voor jou. Zodat je snel en makkelijk kunt zien welke kwaliteit en aandacht ik voorsta én zodat je, mocht je een klacht hebben, ergens terecht kunt.

Goed contact

Goed contact met mijn cliënten is één van de fundamenten van mijn werk. Niet om klantvriendelijk te zijn, maar omdat dat contact één van de onderdelen is van het proces dat je doorloopt in een behandeling. Ik doe er dan ook alles aan om je de ruimte te geven jezelf te zijn en te zeggen wat je op je hart hebt (ook als dat over de behandeling zelf of over mij gaat). In de regel hebben mijn cliënten geen klachten en gelukkig kunnen ze het als die er zijn altijd goed uitspreken en komen we er samen uit. Maar mocht je nu iets dwars zitten dat je niet met me wilt of kunt bespreken, dan kun je bij het NIP terecht.

Gegevens NIP

Het beste stuur je je klacht per brief naar het College van Toezicht: College van Toezicht/NIP, Postbus 2085, 3500 GB Utrecht. In een klacht moet staan:

  • Naam, adres en woonplaats van de klager.
  • Naam, voorletters en adres/werkadres van de aangeklaagde.
  • Korte omschrijving van de klacht, zoveel mogelijk voorzien van de data, feiten en omstandigheden waarop de klacht berust.
  • Handtekening van de klager.

Mijn NIP registratienummer is: 00094311. Voor meer informatie over het NIP kijk op nip.nl.

Contact

Wil je meer weten over de VIV, over de klachtenprocedure, of heb je een vraag over hoe ik je kan helpen – bel of mail gerust even. Ik los het graag voor je op.